Contact

Ingaia, de praktijk van Inge DekkerVoor vragen en/of meer informatie kun je me bellen of een bericht sturen per Signal of sms-en (ik ben niet bereikbaar per whatsapp):

 • 06-49925005

Ingaia

Locatie Landsmeer:

Fysiotherapiepraktijk René Wormhoudt

Marktplein 4

1121 GL Landsmeer

Locatie Amsterdam:

Stadsdeel Westerpark

Spaarndammerbuurt

 • CAT beroepsvereniging registratie: 86112022-10-05
 • AGB-code: 90100157
 • Kamer van Koophandel nummer: 61831204

 

PRIVACYVERKLARING

Ingaia, praktijk voor energetische-, lichaamsgerichte-, en psychosociale therapie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Inge Dekker

https://ingaia.nl

Polanenstraat 271, 1013VV Amsterdam 06-49925005

 

Persoonsgegevens die Ingaia verwerkt

Netjes omgaan met jouw gegevens en dus jouw privacy, is voor mij vanzelfsprekend. Via mijn website verwerk ik geen persoonsgegevens, omdat je geen persoonsgegevens kunt achterlaten op mijn site.

Persoonsgegevens die ik via het intakegesprek van je heb verkregen verwerk ik alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven (zie hieronder) en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Persoonlijke gegevens zal ik nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken en/of verkopen.

Persoonsgegevens die ik verwerk en met welk doel;

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige gegevens die u actief tijdens een intakegesprek of via de mail verstrekt
 • Inhoudelijke verslaglegging van de sessies 

Deze gegevens verzamel ik;

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Intakegegevens en steekwoorden vanuit de sessies bewaar ik op papier in een afgesloten ruimte. Digitale gegevens zijn alleen voor mij toegankelijk via een wachtwoord.
 • I.v.m. de administratie die de belastingdienst van mij vraagt; namelijk; voor en achternaam, adres. Deze gegevens bewaar ik een beveiligde externe harde schijf.
 • Om jou (via de e-mail) op de hoogte te brengen van diensten en ook als daar wijzigingen in plaats vinden. Ook het verzenden van een nieuwsbrief hoort hierbij.
 • Je telefoonnummer gebruik ik om je op de hoogte te brengen van acute wijziging of jou te antwoorden als jij mij telefonisch benaderd hebt en ik niet direct in staat ben je te woord te staan.
 • Voor het toesturen van facturen (via e-mail) indien aan de orde. Je e-mail adres bewaar ik in mijn contacten-lijst.

Indien je in de toekomst geen e-mail van Ingaia wilt ontvangen, kun je je elk moment weer uitschrijven door middel van een e-mail of door contact met me op te nemen. Ik verwijder je e-mailadres dan uit mijn bestand en zal je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Je persoonsgegevens bewaar ik 20 jaar, zoals dat in de Wet op de Behandel overeenkomst wordt vereist.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ingaia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder toestemming van jou zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Ik verzamel gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke activiteiten, waaronder de

 • De verwerkersovereenkomst met mijn website host. 
 • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben moet ik je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ingaia maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ingaia, praktijk voor energetische-, lichaamsgerichte-, en psychosociale therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ingaia.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ingaia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ingaia, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en doet haar best om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ingaia.nl